Stichting Vrienden van Beum

het team met logo biertap

STICHTING VRIENDEN VAN BEUM

 BELEIDSPLAN 2019 -2020.

Inleiding

Stichting Vrienden van Beum is in 2018 opgericht. De directe aanleiding is dat stichting Beum de afgelopen jaren heeft ervaren dat niet iedere leerling met een beperking tot de arbeidsmarkt de mogelijkheden heeft om deel te nemen aan het leerwerk traject in de horeca dat Beum in samenwerking met het SVH ( Horeca Vakschool Nederland)  aanbiedt.  In tegenstelling tot leerlingen die wonen binnen een zorgorganisatie, ontbreekt het een aantal  gemotiveerde  jongeren met een rugzakje die zelfstandig wonen of wonen in een ouderlijk - of pleeggezin,  aan voldoende  financiële middelen  om het leerwerktraject te volgen. Vanuit de gedachte,  één drempel is genoeg ( t.w. hun  (verstandelijke ) beperking tot de arbeidsmarkt), vinden wij dat een tweede drempel (t.w. onvoldoende financiële mogelijkheden) hen niet mag uitsluiten om aan het leerwerktraject deel te nemen. Dit heeft ertoe geleid om de steunstichting  De Vrienden van Beum op te richten.

Doel

De stichting stelt zich ten doel :

  1. Het ondersteunen en creëren van mogelijkheden voor mensen met een beperking die zorg en begeleiding nodig hebben  en niet beschikken over voldoende  materiële –en financiële  middelen om het opleidingstraject tot bedieningsassistent  of keukenassistent te  volgen bij Stichting Beum. Stichting Beum exploiteert voor het opleiden van deze doelgroep een restaurant gelegenheid (ingeschreven in het handelsregister onder nummer 66024137) . De eenjarige  opleiding en een extra stagejaar om ervaring op te doen, gebeurt in samenwerking met SVH.
  2.  Het verrichten  van extra activiteiten, die met de hiervoor onder a) bedoelde doelstelling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  3. Onder de  materiële middelen wordt enerzijds verstaan het betalen van de opleidingskosten én stage als aantoonbaar is dat de leerling hierin niet zelf voorzienend  is of kan zijn . Anderzijds willen de Vrienden van Beum het mogelijk maken dat leerlingen extra mogelijkheden krijgen om hun opleiding completer en waardevoller te maken.

Beleidsplan en actiepunten 2019

De stichting heeft in haar beleidsplan van 2019 de volgende actiepunten opgenomen  .

  1. Het aanschrijven van fondsen die in hun doelstellingen middelen beschikbaar stellen voor de beoogde doelgroepen die deelnemen aan het leerwerktraject. Voor 2019 zullen minimaal 5 fondsen worden benaderd.
  2. Het  benaderen  en vinden van organisaties, bedrijven en subsidieverstrekkers  die Beum en de daartoe behorende doelgroep leerlingen en beoogde doelstelling een warm hart toedragen
  3. In het leerwerkplan van de leerlingen middelen beschikbaar stellen die het mogelijk maken dat leerlingen in samenwerking met een coach of leermeester  zelfstandig een klein horecaproject kunnen opzetten , uitwerken en operationeel kunnen laten functioneren. Concreet plan is om een foodcar ter beschikking te stellen.
  4. Voor leerlingen die de opleiding hebben voltooid  voor enkele uren per week een coach ter beschikking te stellen ( financieel) om hen een extra steun te geven bij het vinden van een additionele en/of betaalde baan in het vrije bedrijf.

Bovenstaande voornemens zullen in de loop van 2019 worden opgestart.

Resultaat

Met bovenstaande actiepunten hoopt de Stichting dat alle mensen  met een beperking en /of “rugzakje” ongeacht hun financiële positie toch mogelijkheden krijgen hun kwaliteiten te ontplooien en deze te kunnen delen met anderen in de samenleving. Op deze wijze levert arbeidsvreugde een belangrijke bijdrage aan het welzijn  van de individuele mens. 

STICHTING VRIENDEN VAN BEUM
CORRESPONDENTIEADRES : WETHOUDER VAN DIJKLAAN 19
PLAATS : 4849 PG DORST
MAILADRES : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
WEBSITE : www.genietenbijbeum.nl
TELEFOON : 0651861033
KVK : 730096032
RISN : 859352560
BANKRELATIE : RABOBANK NL36RABO0335598358

STICHTINGSADRES : Vennekes 20
VESTIGINGSPLAATS : 4854 AS Bavel
TELEFOON : 0651861033
MAILADRES : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KVK : 730096032
RSIN : 859352560
BANKRELATIE : NL36RABO0335598358

BESTUURSSAMENSTELLING
Dhr. J. Graven, voorzitter
Dhr. C. Oomen, penningmeester
Vacature, secretaris

DE BESTUURSBELONING
De werkzaamheden van de bestuurders zijn onbezoldigd. Zij ontvangen een beperkte onkostenvergoeding

 

Eten, drinken en genieten bij BEUM

Vanaf 1 juli 2015 is Beum opengesteld voor publiek. Toeristen en recreanten kunnen hier, in de voormalige boswachterij van Dorst, genieten van een versnapering of een eenvoudige maaltijd.  Beum is van dinsdag tot donderdag geopend van 10:00 uur ’s ochtends tot 18:00 uur ’s avonds, onze keuken is geopend vanaf 11:00 tot 17:00. Vrijdag, zaterdag en zondag sluiten we om 20:30 uur en neemt de keuken tot 19:00 uur bestellingen aan. Maandag is onze sluitingsdag .Het woord BEUM is Brabants dialect en staat voor bomen. Heel toepasselijk, want deze horecagelegenheid is gevestigd in de schuur bij een voormalige boswachterswoning, die totaal is vernieuwd. Deze schuur is een gemeentelijk monumentaal pand. 

Contact

BEUM
Wethouder van Dijklaan 19
4849 PG Dorst
0161-748012
info@genietenbijbeum.nl

KvK: 66024137
BTW: 856362517B01

 

      Gerealiseerd met steun van LandStad De Baronie en het programma Leefbaarheid@brabant.

      Het gehele jaar zijn we op maandag gesloten met uitzondering van sommige feestdagen.